Χάρτες της Σάμου 1400-1850

Το κείμενο αυτό δίνει διαδικτυακούς συνδέσμους για χάρτες της Σάμου της περιόδου 1400-1850.


Χάρτες στον καιρό της άλωσης της Πόλης, δηλ. του 15ου αιώνα:

Χάρτες του 16ου αιώνα:

Χάρτες του 17ου αιώνα:

Χάρτες του 18ου αιώνα και αρχών του 19ου αιώνα:
  • Joseph Pitton de Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, τόμος Α', 1718: Σε google book, σελ. 156 αρίθμησης πρωτότυπου. 
  • Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier, 1782: Στο Internet Culturale (σύνδ. ιταλικών βιβλιοθηκών).
  • Saumarez Brock, χάρτης Βρεττανικού Ναυαρχείου των Φούρνων με μέρος της Σάμου και της Ικαρίας, 1835, στο Μουσείο Greenwich, χωρίς να φαίνεται ο χάρτης.

Comments

Popular posts from this blog

Η Ρόδος το χειμώνα

Μονόφυλλα της Ηγεμονίας της Σάμου

Οι Καλόγεροι του Αιγαίου κι άλλα μυστήρια